top of page

תכנון שנתי של הוראת הקורס עם הפנים לבחינה האקדמית

על מנת להוביל את הכיתה לבחינה האקדמית בסוף השנה, עליכם תחילה להגדיר את הבחינה כיעד אמתי, ולשקף זאת לכיתה. כלומר – מיום הלימודים הראשון להציג את האפשרות הקיימת לגשת לבחינה האקדמית באוניברסיטת תל אביב.

1. הציבו את הבחינה כיעד כבר בתחילת השנה

לאחר שקבעתם את הבחינה כיעד, יש לוודא מהו מועד הבחינה מול האוניברסיטה כדי להיערך בהתאם. מועדי הבחינות נקבעים בדרך כלל בסביבות אוקטובר, עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטה. גם אם התחלתם ללמד בכיתה לפני שפורסמו מועדי הבחינות (סביר להניח שזה מה שיקרה) יש לקחת בחשבון שהבחינות בסוף השנה ייקבעו לטווח שבין אמצע מאי – אמצע יוני.

2. וודאו את מועד הבחינה באוניברסיטת תל אביב

כל קורס בנוי בממוצע משמונה שיעורים, המכילים בממוצע 8 יחידות תוכן. ההמלצה שלנו היא לתכנן ללמד בין 2 ל-3 יחידות תוכן בשבוע.

בנוסף, עליכם להכניס לתכנון את  הבחנים בקורס (8 בחנים - אחד בסיום כל שיעור), את המבחן המסכם ולעיתים גם מבחן אמצע.

שאלות שעליכם לשאול את עצמכם ויעזרו לכם בהכנת פריסת הלימוד:

 1. האם אתם מלמדים את תוכן הקורס האקדמי בלבד, או חומר נוסף מתכנית הלימודים?

 2. כמה שעות שבועיות יש לכם להוראה?

 3. עד כמה תוכלו לשלב למידה עצמאית והתקדמות של התלמידים בחומר באופן אסינכרוני? (ייתכן שעל שאלה זו תוכלו לענות רק בהמשך, וזה בסדר)
   

יחידות הלימוד אינן זהות בהיקף החומר שהן כוללות ובמורכבות שלהן, ולכן מאוד ייתכן שבשבוע אחד תלמדו רק יחידה אחת או אפילו פחות מזה, ובאותו אופן יתכן שבוע בו תלמדו יותר. הפריסה השנתית תאפשר לכם להיות עם היד על הדופק מבחינת ההספק בחומר.

שימו לב שהקורס האקדמי המקוון כולל מעטפת רחבה של רכיבים בהם תוכלו להשתמש במסגרת הוראתכם:​

 • סרטוני ההסבר של המרצים, סביבם בנוי הקורס

 • סרטוני עזר - הדגמות, מעבדות וראיונות עם מומחים - בהתאם לתחום הקורס 

 • שאלות הבנה ותרגול, המשולבות לעיתים בתוך הסרטונים

 • בוחן בסוף כל שיעור, ומבחן סיום קורס

 • חומרי עזר ודפי מידע

 • פורום למשתתפי הקורס

 • הכנה לבחינה האקדמית

 

היעזרו בחדר המורים כאן באתר TAU OUT  כדי למצוא חומרים נוספים היכולים לעזור לכם בהוראתכם בכיתה, במטלות הבית ובהכנת שיעור מקוון.

3. הכנת פריסה שנתית של לימוד תכני הקורס

כמורי עיר אקדמית, תקבלו מאיתנו בחינת סימולציה נוספת לתלמידים, ותוזמנו להשתתף במרתון הכנה לבחינה, הכולל מפגש מיומנויות למידה לקראת בחינה אקדמית ומפגש חזרה על החומר.

4. קבעו תאריכים לבחינת סימולציה ולמרתון הכנה לבחינה

בין אם אתם מלמדים פסיכולוגיה, כימיה או מדעי המחשב, כיתות י' או יא', ובין אם אתם חדשים בתכנית או ותיקים, יש מספר צעדים שעליכם לקחת בחשבון אם תרצו שתלמידים שלכם ייגשו לבחינה האקדמית באוניברסיטת תל אביב.

bottom of page